Frakce

 

Koaliční jednotka JTPVP:
V rámci munulého ročníku zbylí hráči uzavřeli tzv. koaliční smlouvu (Den všech dnů). Tato Koalice tedy má nový společný cíl a všichni uchazeči jedou za členy Koalice.
Frakce a jejich popis tedy slouží pro vás, aby jste si na základě jejich vybavení a vlastností vybrali ze které z nich původně pocházíte.

Militaristicky založená skupina. Jejich cíle jsou ochrana civilistů a obnova bývalého způsobu života. Nesnáší bezpráví, tyranii, zneužívání žen a dětí. Někdy tuhle ideu můžou následovat až fanaticky, ale NE přes mrtvoly. Jejich sídlem je Brno, ovládají i velkou část Moravy. Původ téhle frakce sahá až k divizi Slavjanské army, která sídlila v Ketkovické základně, dnešního Města duchů. Na tuhle základnu v minulosti zaútočila vojska: Řádu, Rangerů a Grabiézců přeživší se rozdělili na dvě skupiny jedna pod velením generála Daniela Nekudy a druhá, která “dezertovala” jak s radostí jim to někteří vojáci Slavjanské army připomínají.

Znaky a insignie: Svoji armádní hrdost si udržují znakem českého lva na jejich uniformách (např. nášivka, nálepka, řetízek atd.) který však nemusí být na první pohled viditelný. Jsou vybaveni českým maskovacím vzorem: Vz. 95. Kdy mnoho z nich nemá celý komplet (můžete mít ale stačí jen část). Na oblečení by měly být znát známky používání (Je to Post- apo.. vyhrajte si ? )

Uskupení národů mluvící převážně slovanskými jazyky. Jedná se o jednu z prvních frakcí Nového světa. Byli také první frakcí která se dozvěděla o hrozbě, kterou představují Kolonizátoři. I v rámci postapokalyptického světa disponují mnoha moderními technologiemi. Jsou také tvůrci projektu Sparťan, který byl vyvinut na obranu Země právě před Kolonizátory. Právě od této frakce v boji o Ketkovice, později Město duchů, vznikla frakce Českých lvů. Mnoho Slavjanů považuje České lvy za dezertéry, ale po jejich pomoci v Nadeyat’sya-7 se jejich vztahy mírně zlepšily, a vivynuli jsi vzájemný respekt. Po mohutném útoku Svaté armády, a shození zbraní hromadného ničení na různá místa, která ovládali, z této kdysi slavné a mohutné frakce zbylo jen pár tisíc, které jsou roztroušeny po celé Evropě. Frakce se snaží si držet svá tajemství k vyspělým technologiím a nesdílí mnoho informací. Po odletu jejich vesmírné lodi Žukov a integraci poslední skupiny k Českým lvům se nikde jinde žádná známá skupina Slavjanů již nevyskytuje.

 

Znaky a insignie: Jejich symbolem je pravotočivý kolovrat. Nejčastějšími barvami symbolů je modrá na bílém poli. Používají různé maskovací komplety kromě vz. 95. Ale jsou doplněny různými částmi zbrojí ( např. náholeníky, rameníky vyrobené např. z pneumatik, plechovek, kůže atd.).

(3/3) frakce je rezervovaná
Jedná se o uskupení zdravotníků, kteří byli byli zakomponováni do jednotekl koaličních sil. I přes to, že se jedná o malou skupinu jsou to pořád jedni z nejlepších zdravotníků, které si můžete v Novém světě dopřát. Ne že by jste měli moc na výběr.

Znaky a isnignie: Červený kříž na bílem poli na rameni, hrudi nebo helmě.

Jedná se o expediční síly z Britských ostrovů se specializací na lov mutantů. Snaží se zajistit stabilní půdu na kontinentu pro rozvoj svojí země. Z těchcto důvodů se přidali ke koalici a započali tím kontinentální spolupráci.

Znaky a insingnie: Sáček “English Breakfast tea” připevněný na rameno.

Speciální skupiny:
Jedná se o expediční síly ostatních frakcí které nejsou součástí koalice. Kterým bylo navrhnuto se podílet na této misi.

Původní vláda ze světa před incidentem. Důmyslně organizovaná frakce s cílem nastolit pořádek v roztříštěném postapokalyptickém světe. Jejich ideologie se opírá o demokracii, ale vůdcem je svrchovaný guvernér. Vynucují si zákony a pořádek. Tvrdí, že je nutno nastolit funkční systém, jimi zván Nový řád, podobný tomu před pádem společnosti. Panují o nich mnohé pověry. Jako například: ,,Všechny navádějí, aby se navzájem likvidovali a tím odvrátili zrak nepřátel od sebe a svých cílů.” ,,Jsou příliš pyšní než, aby něco dělali, proto rádi využívají druhé.” Pravda o nich je však skryta v nekonečných haldách zákonů a nařízení, které se pokouší vydávat. Možná opravdu jen chtějí svět, kde se o přežití nebude muset každý den bojovat, ale kdo ví, pod falešným úsměvem se občas skrývá temná pravda. Frakce má dokonale vybudován organizační systém, postupy i celou hierarchii jejich společnosti. Každý zde má přiděleny své povinnosti a účel. Po militaristické stránce nejsou početní, ale zato výborně vycvičení.

Znaky a insignie: Řádového vojáka poznáte především podle černé barvy jeho uniformy (stačí černé triko, černé kahoty či kombinézu nebo si vyhrajte více ale držte se čistě černé). Nosí také černé barety. Maskovací vzory se u nich nevyskytují. Používají znak červeného slunce na černém poli.

Technokraticky řízené uskupení vizionářů. Jedná se o skupinu technicky zdatných lidí, kteří se zaměřují na sbírání a shromažďování využít, opravit či použít jako díly. Tato skupina věří, že díky dostatečnému nashromáždění vědění, technologií a zdrojů, dokáží obnovit zašlý svět. Jsou známí pro svou kázeň, racionální uvažování a občasnou nekompromisní tvrdost. Oni sami říkají “Pokud účel světí, prostředky je třeba nalézt.” Pokud mají cíl jsou nekompromisní, zabijí každého kdo jim bude bránit v dosažení jejich cílů. Jejich diplomatické styky s ostatními klany jsou spíše na obchodní úrovni, kromě Rangers. Které využívají jako průzkumníky oblastí, kde by bylo možné potenciálně nalézt zdroje či technologie a na oplátku je dotují svými výtvory.

Znaky a insignie: Na jejich uniformách se většinou objevuje ozubené kolo nebo jeho znak. Dále na sobě mívají i jiné znaky techniky a pokroku ( dráty, trubky, ložiska, vrtáky, svíčky, kleště, šroubovák atd.). Oblékají se většinou do civilního oblečení. Nejčastěji rifle, riflové vesty a bundy.

Není to tak úplně frakce, ale spíš se jedná o skupinu lidí, kteří dokážou samostatně přežít v divočině. Každý jedinec zde pracuje sám za sebe, ojediněle se mohou vyskytnout skupinky dvou či tří rangerů. Berou si jen to co potřebují a ve většině případů si to neberou silou, ale obchodem.  Jejich hlavním cílem je přežít, sem tam někomu pomoct, ale není to samozřejmost. Jedná se o velice schopné průzkumníky a dokáží se rychle adaptovat. Většinou se starají sami o sebe, ale pokud jim je něco nabídnuto stylem obchodu budou chvíli smlouvat o ceně, ale nakonec pravděpodobně kývnou.

Znaky a insignie: Charakterizujícím symbolem je půlměsíc na modrém poli objevující se kdekoliv na jejich uniformách. Oblékají se do přírodních barev: zelená, hnědá, šedá na jejich oblečení se nevyskytují žádné vzory (využijte např. olivu, písek atd.).

Pozůstatky rebelské armády, která bojovala proti Císaři. K dosažení jejich vítězství nad Císařským impériem jim pomohlo hodně spojenectví s Rangery, Českými lvi a Řádem. Po válce se stáhli do ústraní a snaží se žít víceméně klidným životem. Jedná se sice malou ale úzce spolupracijící skupinu.

Znaky a insignie: Jejich výstroj se skládá z německé, ať už druhoválečné nebo nynější.

Mimozemská parazitická civilizace fungující na principu feudalismu, disponující vyspělou technologií a velkým množstvím lidských i materiálních zdrojů. Jedná se parazitické červy napadající nevovou soustavu živých bytostí, díky čemuž jsou schopni ovládnout celé planety. Vládne jim mocný prastarý vládce neznámého jména, posedlý sběrem artefaktů. Tento vládce si jako svého hostitele vybral tělo Guvernéra Řádu. Několik let se pokoušeli ovládnout zemi avšak odpor byl velmi silný a oni sami ztratili většinu svých lodí i zásob. Poslední z jejich druhu uvězněni na této planetě se tedy snaží získat co nejvíce moci.


Znaky a insignie: Snaží se splynout s obyvatele Země, maskují se tedy jako členové jiných frakcí (hráč přijede ve výstorji jiné frakce).

CP:
Nejčastěji se vyskytující CP na herním poli. Slouží pro případné zájemce k orientaci jakou výstroj by si měli přivézt.

Jedná se o seskupení lidí, věřících v Alláha. Sjednotili se pod společnou vizí vytvořit největší a nejmocnější chalífát v historii světa. Jejich cílem je konvertovat nebo plenit. Disponují největším množstvím zdrojů, a to i jak po stránce techniky a materiálů, tak po stránce lidské. Jejich síla spočívá ve strachu a rozsévání zkázy, krásný příklad je třeba shození pěti jaderných hlavic na místa nejvíce osídlené Slavjany. Z toho dokážete vydedukovat, že kromě toho že Slavjani bojují s Kolonizátory tak válčí i se Svatou. Díky dobré strategii jim odvážní Čeští lvi dokázali uštědřit takové ztráty že se stáhli až za Karpaty a tam taky zůstali. Jaká je ale jejich další aktivita? To vám není známo.

Znaky a insignie: turban, arafatka, muslimské čapky, modlitební kobereček

Ve hře se vyskytují 2 skupiny mutantů. Smečkovití a nepovedené pokusy projektu Sparťaň.

Smečkovití mutanti se objevili po dopadu meteoru. Jedná se o lidi proměněné na ryché bestie jež se snaží ukojit neustálý hlad. Loví ve smečkách, málokdy se vyskytují osaměle.

Mutanti vytvoření v rámci projektu sparťan jsou subjekty kterým byly podáný mutageny na vytvoření supervojáka, ale v určité fázi u nich došlo k odmítnutí imunitním systémem a prudké mutaci jež stořila různorodé mutanty s neobvyklými schopnostmi.

Jedná se o lidi žijící v radiačních oblastech kteří kvůli radiaci zdegenerovali na primitní bytosti které žijí jako divoké kmeny. Jeden z ročníků hráči na takový kmen narazili. Tento kmen nebyl agresivní ale dali se snadno vyprovokovat.