Pravidla

 

Když nebudete něčemu rozumět, klidně se (lépe v předstihu před akcí) ptejte organizátorů. Počítejte s tím, že během hry se mohou objevovat speciální dovednosti, události apod. Stále u sebe životopis své postavy a doporučujeme mít při ruce i pravidla.

Pravidlo ZERO znamená užívejte selský rozum 🙂

Bezpečnost na akci
Po celou dobu akce je povinnost každého hráče mít nasazené ochranné brýle. Výjimkou je místnost baru a základa při spacím režimu. Vyžadujeme ochranné brýle kategorie B. Dále je přísně zakázáno užívat alkoholických a jiných návykových látek (cigarety jsou povoleny, nedopalky prosím odkládat do předem připravených nádob). Kdo bude přistižen při užívání těchto látek, bude okamžitě vyloučen z akce, bez možnosti vrácení registračního poplatku. Dále je zakáno vtup na střechy a místa ohraničené červeno-bílou páskou. při reálném zranění voláme “Rudá stop!” tímto se také zastavuje hra, a poté voláme zdravotníka.

Herní a neherní
Rozlišujte herní a neherní informace, tj. věci týkající se hráče a týkající se postavy, kterou hráč hraje. Snažte se nevědět nic, co neví vaše postava, ani zbytečně neinformovat druhé. Neprozrazujte různé akce, ani věci, které jste vy (hráč) zaslechli třeba u organizátorů, ale vaše postava je neví. Nesnažte se zjišťovat, jak přesně funguje hra a jaká má kdo pravidla či dovednosti. Nechte si to až po hře (kdy i organizátoři prozradí všechna tajemství). Svoje herní věci noste u sebe (herní věci by při smrti měly být lehce nalezitelné např. kapsa). Veškeré věci si také můžete nechávat na základně. Při nezbytných neherních činnostech (toaleta, porada
s organizátorem atd.) jste mimo hru.
Mrtvý nebo nehrající hráč se ve dne označí reflexní vestou a v noci červeně blikajícím světlem. S touto osobou se nemluví, pokud vás daná osoba sama neosloví. Je povinností každého, kdo jede na akci, mít s sebou reflexní vestu a červené světlo.

Organizátoři
Organizátoři (budou představeni na začátku hry) tvoří a hrají svět okolo vás. Slouží jako nestranní soudci a rozhodčí, řeší nestandardní situace a nezvyklé nápady. Minimálně jeden organizátor bude neustále k zastižení na hlavním organizačním stanovišti (Orgovně). Pokud vám ve hře cokoliv nevyhovuje (nesedne vám role, nudíte se, někdo vás štve, myslíte si že někdo podvádí, zdá se vám něco příliš nevyvážené, nějaké pravidlo vás hodně omezuje apod.). Nenadávejte si pro sebe, ale řekněte to organizátorům. Často s tím mohou něco udělat, jen o vašem problému zatím nevěděli.

Základna
Základna bude v rámci budovy. Vaše základna je zcela herní. Základnu nelze zcela zničit, ani přesouvat. Základna lze prozkoumat a lze z ní krást pouze herní věci.

Hráčské postavy
Každý z hráčů hraje předem vytvořeného “hrdinu” ať už z jednotky JTPVP či nezávislých. Kromě vašich reálných schopností má každý hráč do začátku 10 herních bodů k rozdělení do 4 základních skupin dovedností. Celý strom dovedností si můžete stáhnout ZDE. Abyste si nemuseli pamatovat všechny věci o vaší postavě, tak při registraci vyplníte tzv. Životopis postavy, který vám bude poslán na email a posléze na akci předán vytištěný. Tento životopis není herní, tudíž se nedá ukrást, nepište do něj herní informace a nikdo z něj ani herní informace získat nemůže (tzv. nepíšu si kde je základna těch a těch. Nikdo mi herně nezjistí mé osobní cíle).

Cizí postavy
Ve hře můžete kromě ostatních hráčů potkat i různé cizí postavy. S některými můžete vyjednávat a něco u nich i získat, mohou vám zadat úkol, lze u nich něco koupit apod. Ale také vás mohou podvést, okrást či napadnout. Občas není jednoduché poznat, kdo je hodný a kdo zlý, svět přece jen není černobílý. Můžete se k ostatním chovat jak chcete, ale počítejte s tím, že vaše chování může mít následky. Pokud například nějakou cizí postavu zabijete a oloupíte, tak se sice napakujete, ale ztrácíte možnost s ní interagovat a také na vás může být vypsána odměna, či vás budou chtít zabít přátelé této postavy.

Mutanti
Zvláštní pozornost budeme věnovat mutantům. Tito tvorové jsou z drtivé většiny velice agresivní tzv. budou na vás nabíhat, a snažit se vás zabít a sníst (zběsile bodat noži). Ale nebojte se CP budou velice důkladně proškolena, aby nedošlo ke zranění. Pokud se vám bude zdát že jsou až moc agresivní tzv. moc se vžívají do role řekněte jim to a oni poleví, pokud ne dejte vědět organizátorům a ti to vyřeší.

Dovednosti:
Každá postava může neomezeně navštěvovat lokace a číst si veřejný popis. Určité dovednosti vám mohou dovolit dozvědět se o dané lokaci něco navíc, nebo tam provést nějakou specifickou činnost. Jedeme podle bezživotového systému. To znamená, kam to dostanu tam hraju zásah (na úvodním brífinku bude názorně předvedeno, jak by to mělo vypadat). Každá postava má 10 bodů dovedností které si může rozdělit mezi všechny 4 kategorie. Každý bod vám přidá 1 level v dané kategorii. Každý druhý level si odemykáte nový skill (někdy máte na výběr ze 2 můžete si však vybrat jen 1). Během hry bude možnost získat další levely nebo i skilly samotné, někdy i atypické).

Seznam dovedností: Dovednosti-LD.

Síla:
Mezek – Uneseš o 15 jednotek hmotnosti navíc, tedy ze základních 40 na 55.
Silák –  Jsi schopen přenášet předměty které budou označeny jako “těžké”. Tyto předměty nemají danou hmotnost ale uzvedne je jen postava s touto dovedností.
Omráčení – Úderem tupou chladnou zbraní na zátylek protivníka (pažby prosím ne z důvodu bezpečnosti) omráčíš na dobu 5 minut nebo dokud ho někdo “nepropleskne”.
Gangster – Jsi schopen používat (střílet) 2 palné zbraně zároveň avšak musíš je být schopen herně unést.
Adrenalin – Pokud jsi zasažen do končetiny (jakýkoliv zásah kromě radiace), zaplaví tě dávka adrenalinu a ty jsi schopen po dobu 5 minut pokračovat v boji. Po vyprchání efektu upadáš do kritického stavu ve kterém ti už zbývá jen 1 minuta života. Nevztahuje se na zásahy trupu, krku a hlavy.
Ohýbač kovu – Jsi schopen rozbít jakýkoliv zámek čistou silou. Alias odemčení jak mechanického tak analytického zámku.
Imunita organismu – Jsi schopen vydržet v radiační zóně 1. stupně po neomezenou dobu bez vybavení. V ostatních zónách vydržíš bez vybavení 2x déle (Tzn. 2. zóně 10 minut  a ve 3. 2 minuty. 4. ti stále dá okamžitě nemoc z ozáření).
Odolnost vůči toxickým látkám – Jsi plně imunní vůči všem jedům a toxickým látkám které se ve hře vyskytnou (neplatí na radiaci a nemoce).
Berserker – Poté co opravdu hlasitě zařveš “Berzerkr” jsi na 15 vteřin plně imunní vůči jakémukoliv zranění (i radiaci). V tomto stavu však můžeš používat pouze chladné zbraně. Tuto dovednost můžeš použít 1x za 6 hodin.

 

Obratnost:
Lezení – Bez tohoto skillu nejsi schopen vylézt po žebříku či laně, nebo prolézt skrčku.
Zámečník – Jsi schopen odemknout mechanické zámky. 30 vteřin si se zámkem hraješ a poté je odemčen.
Šermíř – Jsi schopen používat 2 chladné zbraně zároveň avšak musíš je být schopen herně unést.
Kořistnictví – Budeš schopen v určitých lokací najít více surovin či věcí (převážně suroviny a munice). V dané lokaci bude označená obálka/krabička navíc.
Kapsářství – Budeš u sebe mít 3 kolíčky (neherní itemy) které si buď přivezeš nebo ti je přidělíme. Ty musíš postupně připevnit na osobu kterou chceš okrást tak aniž by si toho daná osoba nebo někdo jiný nevšimli. Pokud se ti akce zdaří tak ti osoba musí předat 1 herní item dle tvého výběru (neherní akce).
Samoošetření – Jsi schopen prodloužit si dobu kritického stavu (ne nemoci z ozáření) o 5 minut. Lze použít pouze na sebe. Důkladně zahraj.
Sabotér – Jsi schopen sabotovat stroje a zařízení tím že si s daným strojem minutu hraješ. U sabotovaného přístroje necháš červenou kartičku a dáš vědět orgům.

 

Inteligence:
Čtení a psaní – Bez tohoto skillu nejsi schopen číst a psát herní informace (informace neherní číst a psát můžeš).
CLS – jsi schopen jiné postavě prodloužit kritický stav (ne nemoc z ozáření) o 5 minut tím že mu ránu zavážeš či jinak ošetříš.
Analytické myšlení – Jsi schopen odemknout elektronické zámky (hlavolamy, šifry či úkoly). Jsi také schopen dešifrovat texty.
Zbrojíř – Jsi schopen opravit poškozený plát do vesty. K opravě potřebuješ vestu a 1 kus oceli. Vestu opravuješ po dobu 10 minut.
Puškař – Jsi schopen opravit jakoukoliv palnou zbraň. K opravě potřebuješ zbraň 1 součástku do zbraně. Zbraň opravuješ po dobu 10 minut.
IT technik – Jsi schopen operovat s počítači a jejich programy.
Mechanik – Jsi schopen opravovat různé stroje a zařízení. Na potřebný materiál se ptej orgů (bude určeno dle typu a poškození).
Inženýr – Jsi schopen opravovat radiační bunkry stavbou zdí. Jsi také schopen stavět a projektovat jiné stavby. Na materiál se ptej orgů.
Genialita – Jsi schopen si přidat 1 lvl. z jakéhokoliv stromu. Pro přidání lvl. a případně i skillu si dojdi do orgovny. Můžeš využít 1x za 12 hodin.

 

Charisma:
Gambler – Jsi schopen při nevydařeném pokusu u rulety dostat ještě jedno zatočení ukázáním členského žetonu (obdržíš na začátku). Můžeš použít 1x za 24 hodin.
Vyslýchání Zajatcům reálně nikdy neubližujeme či nevyhrožujeme. Vyslýchání probíhá způsobem že 10 minut hraji vyslýchání zajatce. Poté musím zajatce do 1 minuty rozesmát bez fyzického kontaktu (vtipem, scénkou … buďte kreativní). Pokud se zajatec zjevně zasměje, musí vám popravdě vydat 1 informaci. Pokud se akce nezadaří celé znovu opakujte.
Připravený – Na začátku nové postavy si hodíš 6 stěnou kostkou (od Orgů) a ta ti určí bonus do hry dle padlého čísla (např. munice, zbraň, léky, lvl dovednosti atd.)
Odvedení pozornosti – Jsi schopen odvést něčí pozornost svojí osobou na 5 vteřin. Pro využití této dovednosti použijte “nemám něco na obličeji?” a začnete na prstech odpočítavat 5 vteřin. Váš cíl bude vnímat pouze věci v zorném poli s vámi v jeho středu. Po 5 vteřinách se začne opět chovat normálně (jsi-li nepřítel zaútočí).
Vyjednávání – Jsi schopen vyjednávat s nepřítelem, obchodníky či jinými postavami. Při vyjednávání použij slovo “Parley”. Tímto by se podmínky smluv, dohod či obchodů měly zlepšit o 20-30% ve tvůj prospěch.
Infiltrace – Jsi schopen se infiltrovat mezi nepřátele ale musíš mít vyhovující oblečení a chování. Při infiltraci se snažíš chovat nenápadně.
Instruktor – Jsi schopen jinému hráči přidat 1 lvl. z jakéhokoliv stromu. Pro přidání lvl. a případně i skillu ho pošli do orgovny. Můžeš využít 1x za 12 hodin.
Hypnotizér – Svému cíli 5x řekneš do očí “hypnotizuji tě”, daná osoba při této akci neuhýbá pohledem a dívá se ti do očí. Tuto akci může narušit pouze třetí osoba nějakým hlasitým zvukem či fyzickou interakcí (např. “Hej nech ho být!” nebo zatřesení s hypnotizovaným). Pokud se ti podaří někoho zhypnotizovat zadáš mu jednoduchý úkol (např. jdi k tomu hrobu a přinez mi ten kříž) a daná postava jde úkol bezmyšlenkovitě splnit. Hypnotizovaný se ze stavu dostane když akci splní nebo když mu někdo luskne před obličejem.

 

Boj muže proti muži
Hraje se podle dlouhých zásahových ploch, tzv. velký neoprén. Platná zásahová plocha je trup, paže až po zápěstí, zápěstí již nikoliv. Noha až po kotníky, kotníky a níže již také ne. Dále je zakázáno útočit na hlavu, krk a rozkrok. Preference zbraní typu: hasáky, páčidla, kladiva, klíče atd. Pokud někdo donese meč zlobit se nebudeme. Pro tenhle styl boje se užívá dřevárenská zbraň s měkčením dle LARPových pravidel (pokud si nejste jistí svojí zbraní kontaktujte organizátory). Pro boj můžete užít také gumové nože. Doporučujeme užití měkčích nožů, aby jste s nimi mohli i bodat. Bojujeme silou úměrnou svému protivníkovi, neradi bychom se během akce zmrzačili. Každý zásah zasažený hlásí, pravidlo ZERO ať nedochází k situacím typu, „On nepřiznává!“ atd. Zranění hrajete podle zásahu, když vás někdo sekne do hrudi nebo zad padáte k zemi s řevem (je možnost se ještě bránit, ale buďte prosím realističtí), popřípadě že jste přímo v místě kde se bojuje tak se odeberete kousek dál, aby jste nezavazeli bojujícím a nedošlo ke zranění.

Boj na dálku
Pro boj na dálku používáme převážně airsoftových zbraní. Omezení: – Samopaly, útočné pušky: 130 m/s – Kulomet: 150 m/s – odstřelovací pušky: 180 m/s (snažte se střílet na bezpečnou vzdálenost). Měříme každou zbraň, i během akce namátkově – zbraně, které přesáhnou limit nebudou vpuštěny do hry! Kapacita zásobníku bude realistická tedy 30 do dlouhé a 18 do krátké zbraně. Výjimka pro kulometčíky, ti limit nemají. Munici si vezměte s sebou. Po zkušenostech z minulých ročníků víme že tuto možnost hráči preferují. U nás bude možnost si dokoupit munici gramáže 0,25g. Nestandardní zbraně (brokovnice, granátomet, apod.) hlaste dostatečně dopředu organizátorům (budou s tím na akci počítat a proberou to s vámi osobně). Munice bude herně omezena a veškerou munici si musíte herně získat. Munice bude v rámci nábojových krabiček keré budou zapečetěny. Pokud je pečeť porušena počítá se s tím že munice v ní byla použita.

Noční boj
Po 22:00 se v herním prostoru bude dodržovat noční klid (jsme v blízkosti obytné zóny). Organizátoři se budou snažit hru koncipovat taky aby jste mohli plně hrát až do spacího režimu (2:00). Při nočním klidu je omezeno používání airsoftových zbraní na minimum (pokud dojde k souboji mělo by se jednat o chladné či střelné zbraně, nikoliv palné). Co se týče možnosti ručních světel pokud si je herně neseženete nemáte si čím svítit (nebojte se než se setmí, dostanete spoustu možností jak je sehnat). Boj s palnou zbraní (airsoft) při snížené viditelnosti doporučujeme využívat spíše BANG pravidlo. Boj se střelnou zbraní (luky, kuše atd.)  tady není moc co řešit dál než 15 m nedostřelíte a munice je bezpečná Boj na blízko – pravidlo ZERO. Buďte opatrní, na herním území se vyskytuje i dost blbý teren. Díry a jiné nebespečné předměty budou označeny chemickým světlem.

Podřezání
Pokud přijdu nenápadně k hráči a přiložím chladnou zbraň (ostrou, nikoliv kladivo či jiné) čepelí na krk (OPATRNĚ) je to za SMRT.

Luky a kuše
Luky a kuše mohou mít maximální nátah 15 kg a měkčení šípů a šipek musí mít v průměru minimálně 5 cm. Šípy musí mít dostatečně hluboký zářez.

CQB
Pro boj v uzavřených prostorech je limit zbraně 130 m/s. Hráči se silnější zbraní musí použít v uzavřeném prostoru sekundární zbraň (pistoli). Dále v uzavřených prostorech doporučujeme využívat tzv. BANG pravidlo kdy pro nezranění protihráče na krátkou vzdálenost (cca. 2m) místo výstřelu na soupeře zavoláte “BANG” a posléze vypotřebujeme (třeba do zdi) náboj jež měl být použit. Takovýto zásah se počítá za standartní zranění.

Pyrotechnika
Veškerá pyrotechnika bude zajištěna organizátory. Jediný typ pyrotechniky povolený pro hráče jsou oficiální typy D70 a D130 např. ZDE

Výzbroj a výstroj
Pokládáte si otázku v jaké oblečení máte dorazit? To záleží na vaší frakci kterou si zvolíte. Kostým by hlavně měl zapadat do post-apo světa. Nebojte se si kostýmem i vyhrát, můžete si kostýmů přivést i více, mohou se vám hodit. Doporučujeme kostýmy spíše praktické než vizuální. Pokud si nejste jistí nebojte se nám poslat fotku svého kostýmu na zhodnocení. Pokud máte nějakou výstroj (helmy, zbroje) musíte si je také získat herně (glejty).

Okrádání
Obrat můžete mrtvolu, zajatce či omráčenou postavu, nebo někoho kdo s tím souhlasí (má nůž na krku) nebo pomocí skillu. Okradený vám musí vydat pouze herní itemy, ne osobní věci. Věci by měl mít každý rozumě uspořádané na sobě. Neschovávejte tedy nic do ponožek, podprsenek atd.

Zajatci
Zajatci musíte do rukou vložit provaz který symbolizuje svázání. Záleží na vězniteli jakým způsobem a jak daleko od sebe vám do rukou provaz vloží. Vězeň nesmí měnit polohu rukou na provazu. Samozřejmě lze spoutání upřesnit („máš svázané i nohy“, „máš roubík“, „přivazuji tě k tomuto stromu“ apod.) Pouta lze přetnou pěti řezy ostřím zbraně (ne reálně, využijte měkčených zbraní). Takto se může osvobodit i sám zajatec o zapomenutou zbraň. Ke svázání potřebujete herní předmět provaz. Je přísný zákaz používat eska pasky, rychlo pouta, policejní pásky a pouta (nechceme dalšího Alana).

Smrt
Pokud zemřu padám k zemi a ležím. Pokud se nikdo v mé blízkosti nehodlá ujmout mých předmětů, ponechám na místě své smrti eurofolii se svými herními itemy založenou tak aby neuletěla (můžete si postavit improvizovaný hrobeček). Itemy opět nikde neschovávám (do rohu za krabici atd. prostě kde zdechnu tam nechám). Přes den má mrtvola na sobě reflexní vestu. V noci červeně blikající světlo. Mrtvola s ostatními hráči nemluví, neprozrazuje pozice nepřítele ani skryté herní překážky. Po smrti  jdete do Orgovny a poté na mrtvoliště kde strávíte 2 hodiny od své smrti (doporučujeme mít u sebe hodinky), nebo budete 1 hodinu poctivě hrát mutanta. Poté začnete hrát novou postavu. Vyberete si dovednosti (mohou být stejné i zcela jiné), obdržíte něco málo věcí do začátku a pokračujete ve hře.

Životy a kritický stav
Používá se bez-životový systém tzv. kam dostanete zásah, takové zranění hrajete. Pořádně hrajte zranění a neprocházejte se s úsměvem když máte průstřel hrudi. Zranění se samo neléčí. Osoba se skillem CLS vám prodlouží „životnost“. Medic vás za dobu záležící na zranění dle doktorova úsudku vyléčí úplně. Při zranění přecházíte do kritického stavu který trvá 5 minut (rozdílné od nemoci z ozáření). Pokud uběhne 5 minut od zásahu a vám nebylo pomoženo umíráte. Zanecháte všechny herní věci na místě smrti, a označeni vestou či světlem odcházíte do Orgovny se svým životopisem a posléze na mrtvolitě či hrát mutanta. Pokud vás někdo v kritickém stavu dorazí umíráte okamžitě a poté  jdete se životopisem do Orgovny. Při nebojeschopnosti (vážné zranění) si sedněte nebo lehněte, případně se kus posuňte, abyste nepřekáželi v boji. Zranění a smrt lze předstírat!

Zásah do zbraně
Pokud vás soupeř zasáhne do palné zbraně a to jak chladnou či palnou zbraní. Zahlásíte “zbraň!”. Tímto jste nebyli zraněni ale vaše zbraň je poškozena a potřebuje opravit (vyhledejte puškaře). Zásah do střelné zbraně zbraň zničí a musíte si vyrobit novou. Pokud se vám jakýmsi zázrakem zdaří vykrýt výstřel zbraní chladnou opět hlásíte “zbraň!” avšak bez poškození.

Smrt významné osoby
Významná osoba může být vůdce frakce, příběhově důležitá postava atd. Pokud zemře významná osoba a má nějaké informace, tak si je vezme sebou do hrobu a už nebude žádná možnost jak informaci získat (proto doporučujeme vyhýbat se střelbě na potkání, můžete zkomplikovat hru nejen sobě, ale i ostatním).

Nemoc z ozáření
Pokud obdržíte četnou dávku radiace, ať už z bouře, radiační zóny či radioaktivního předmětu, dostáváte tzv. nemoc z ozáření. Nejedná se o kritický stav. Ale účinky jsou velmi podobné. Jakmile dostanete nemoc z ozáření dostaví se prudká nevolnost, křeče a zvracení. Nejste schopni se pořádně hýbat a pokud vám do 5 minut nejsou podány protiradiační léky tak v bolestech umíráte. Nemoc z ozáření je o to nebezpečnější protože skilly jako “Samoošetření”, “CLS”, či “Adrenalin” vám zde nepomohou, a léčit se dá pouze Antiradem (léky).

Radiační bouře
Vždy 2 minut před příchodem bouře ji bude detekovat světelným signálem meteostanice nacházející se na herní ploše. Dále bude bouře ohášena i 10 vteřin před vypuknutím zvukovým signálem. Pokud se budete nacházet mimo bunkr poté co skončí zvukový signál tak vás bouře zasáhla.

Pohyb v bouři
nesmí se běhat (max. rychlý krok), pouze mutanti v ní můžou běhat. Aby jsme umožnili nosit v bouři klasické vojenské masky a ponča (protichemické obleky) zavedli jsme zákaz palby z palných zbraní tzv. pokud jí vytáhnete bude okamžitě zničena bez možnosti opravy. Zbraň smíte mít schovanou ve vaku či pod pončem. Pokud nesplňujete žádné z ochranných prvků okamžitě se dostáváte do silných křečí a do minuty umíráte na silnou dávku radiace (hezky si zahrajte).

Jak se bránit
Je několik způsobů:

  • Najděte si bunkr (označená herní místnost) a přečkejte bouři. Každý bunkr na herní ploše bude mít omezenou kapacitu, dále musí mít funkční přetlakovou komoru a větrací systém.
  • Pokud chcete být venku mimo bunkr a přežít bouři musíte mít plynovou masku (může být doma vyrobená) a protichemický oblek (oba tyto předměty musíte mít jak fyzicky na sobě tak i herně získané). Pokud budete mít tuhle ochranu i nadále budete dostávat určitou dávku radiace, která se projeví po 5 minutách (nemoc z ozáření) a do následnujicích 10 minut umíráte ve strašných bolestech (pěkně si to zahrajte).
  • Tomu všemu se dá předejít protiradiačními léky ty vám zdvojnásobí čas pobytu (tzv. 10 minut do nemoci z ozáření) a nebo láhev „alkoholu“ (láhev od alkoholu a obsahem vody či šťávy,) ta vám dává ochranu 1 láhev 1 minutu 100% ochrany (po jedné láhvi už jste dosti opilí zahrajte si), ale v obou případech musíte při bouři splňovat podmínky masky a obleku (jak si ale dát něco do pusy když na ní musíte mít masku, to už je na vás). 

Radiační zóny
Na herní ploše se budou nalézat 5 typů radiačních zón:

  • Bezpečná zóna: Zde se můžete volně pohybovat bez jakékoliv ochrany po neomezenou dobu.

  • 1 Radiační zóna: Zde se můžete bez ochrany pohybovat po dobu 1 hodiny, poté dostáváte nemoc z ozáření. S ochranou (maska a oblek) zde vydržíte neomezeně.
  • 2 Radiační zóna: Zde se můžete bez ochrany pohybovat po dobu 5 minut, poté dostáváte nemoc z ozáření. S ochranou (maska a oblek) zde vydržíte 30 minut.
  • 3 Radiační zóna: Zde se můžete bez ochrany pohybovat po dobu 1 minuty, poté dostáváte nemoc z ozáření. S ochranou (maska a oblek) zde vydržíte 5 minut.
  • 4 Radiační zóna: Zde bez ochrany dostáváte okamžitě nemoc z ozáření. S ochranou (maska a oblek) zde vydržíte 1 minutu.

Protiradiační léky vám dají v každé zóně dvojnásobnou výdrž (např. bez ochrany v zóně 2 vydržíte 10 minut, s ochranou v zóně 4 vydržíte 2 minuty). 1 láhev alkoholu vám přidá 1 minutu výdrže nezávisle na zóně či vybavení, ale pamatujte že po láhvi alkoholu jste silně opilí (zahrajte si).

Dekontaminace
Při návratu z radiační zóny 2 a  vyšší se musíte dekontaminovat. Dekontaminace bude probíhat pomocí rozstřikovače s dekontaminačním roztokem (voda). Tímto roztokem vám musí jiný hráč postříkat všechny končetiny, torzo i obličej (pokud by někdo byl proti navlhnutí obličeje dovolíme dvojitou dávku na torzo). Pokud se na dekontaminaci vykašlete či nebudete mít zrovna zařízení k dizpozici tak 10 minut poté co se vrátíte z radiační zóny bez dekontaminace dostáváte nemoc z ozáření.

Radiace na dotek
Radiace na dotek funguje tak že určité předměty budou označeny jako radioaktivní (nabarveny zelenou barvou nebo označeny symbolem “radioaktivní”). Pokud se dotkneš ozářeného předmětu nebo radioaktivní bytosti dostáváš nemoc z ozáření a musí ti být do 5 minut podány protiradiační léky jinak radiaci podlehneš a umíráš v křečích (pěkně si zahrajte).

Na herní ploše se budou nacházet 2 typy lokací. Fyzické lokace a tzv. “gamebooky” (papír s textem) z důvodu že ne každá herní lokace jde fyzicky napodobit. 

Fyzické lokace
Fyzické lokace budou místa kde budete interagovat přímo s daným předmětem (např. barel, baňka či munice). Veškeré fyzické předměty by měly být označeny logem akce. Pokud si nebudete jistí zda se jedná o herní předmět zeptejte se organizátora. I v těchto lokacích se mohou nacházet texty či nápisy (lokace mohou být kombinované). 

Gamebook lokace
Gamebook lokace budou popisovat lokace či interakce které nejsme schopni vytvořit fyzicky. Jakmile si takový gamebook přečteš tak to co je napsáno se ti stane (např. spadl na tebe barel a máš otevřenou zlomeninu nohy, jsi v kritickém stavu) prosím hrajte fér a řiďte se tím co se na gamebooku stalo.

 

Ochranné prostředky
Ochranné prostředky se rozdělují na 2 skupiny. Balistické a protiradiační. Do balistických spadají balistické vesty a helmy. Ty vám zajistí dostatečnou ochranu tzv. pokud do ní dostanete zásah nepočítáte si ho, zahlásíte „vesta“ či „helma“ Poté je daná pomůcka poškozena a potřebuje opravit (vyhledejte zbrojíře). Do protiradiačních spadají plynová maska a protiradiační oblek (vinyl pončo). Ty vám zajišťují ochranu proti radiaci při radiačních bouřích a v radiačních zónách. Pozor! Tyto věci si budete muset také herně získat, takže když s pomůckou přijedu neznamená že ji budu mít ze začátku i herně.

Herní předměty
Ve hře koluje celá řada herních předmětů (suroviny, zbraně, předměty, dokumenty apod.). Ve hře můžete narazit na různé tzv. glejty, které vás opravňují užívat znázorněný předmět. Osobní majetek hráče (kostým, zbraně a případné doplňky) se nesmí krást ani používat bez souhlasu majitele! Když někomu „ukradnete“ zbraň. Ukradnete mu glejt (herní předmět). On svoji zbraň odloží a vy začnete používat svoji, kterou jste doposud „neměli“ (neměli jste na ni glejt). Fyzické předměty budou označeny lepítkem se symbolem akce (lepítka dáme kolovat na brífingu), aby nám nedocházelo k situacím, že někde najdete něco o čem si budete myslet že je to herní předmět a on ve skutečnosti není.

Tedy jednoduše co si nenajdeš, nekoupíš, nevyrobíš či neukradneš nemáš.

Nosnost
Každý předmět něco váží (bude napsáno na glejtu předmětu). Fyzické předmět váží 1 jednotku váhy kromě předmětů označených jako “těžké”, tyto předměty je schopen zvednout pouze hráč se skillem silák. Každá postava dokáže ze základu unést 40 jednotek váhy. Tato nosnost se dá zvýšit pomocí batohu či skillu. Pokud naleznete nějaký předmět, který už neunesete, můžete si pozvat kolegu který vám pomůže tzv. ponesete předmět spolu a vaše nosnost se sečte.

Suroviny
Suroviny budou reálné fyzické předměty jež budou představeny na brífingu (budou dostatečně atypické). Tyto suroviny budou mít vždy hmotnost 1 a budou se využívat k různým účelům a to hlavně stavbě a opravám.